Serveis

Som un despatx dedicat a la medicina legal des de l’any 1989. He sigut Metge Forense d’Olot i Ripoll. La Medecina Legal té a veure amb tots aquells temes que poden acabar o acaben en el Jutjat: accidents de transit o laborals, invalideses, disminucions-discapacitats, incapacitacions legals, pòlisses d’assegurances; i d’altres temes legals com lesions per agressió, homicidis, assassinats…

Oferim assessorament mèdic legal, peritatges i assistència a judici, sempre que el tema ho requereixi. Per fer un bon assessorament, es imprescindible veure i valorar tota la documentació (mèdica, administrativa i legal), visitar y explorar a la persona afectada, i si s’escau, demanar proves complementaries mèdiques.

ambulance-car

Accidents

de transit o laborals

Una vegada produït l’accident de transit hi ha sis mesos per fer denuncia penal. Si son “in itinere”, es a dir, anant o tornant del treball, son accidents de treball.Accidents laborals o de treball son aquells que es produeixen durant la jornada laboral, en el lloc de treball i fen las tasques pròpies de la feina.Tan uns con els altres, una vegada acabada la baixa, poden quedar. Aquestes seqüeles es poden valorar i ser indemnitzades.

medkit

Invalideses

Aquelles lesiones permanents que provoquen limitacions funcionals i produeixen un dèficit de rendiment laboral superior al 33%, impedint fer les tasques habituals de la feina, inhabilitant per qualsevol feina, o aquelles que fan ser dependent de una 3ª persona per les activitats més bàsiques de la vida diària. En tots aquests casos l’Institut Nacional de la Seguretat Social reconeix una Invalidesa.

clipboard

Disminucions - Discapacitats

Aquelles lesions permanents que provoquen limitacions funcionals com a persona, sense tenir en compte la feina que un fa, quan provoquen un dèficit superior al 33% la Generalitat de Catalunya reconeix una Discapacitat.

 

scale

Incapacitacions legals

Quan hi han unes lesions permanents que afecten al judici i el raonament de la persona, comportant una supervisió o dependència de tercera persona, es pot tramitar una incapacitació legal i nombrar un tutor. Per portar a terme els tràmits judicials, es necessari un peritatge mèdic.

prescription

Pòlisses d’assegurances

Moltes vegades es tenen concertades pòlisses d’assegurances de vida o de incapacitat, que tenen unes condicions establertes en la pòlissa. Per cobrar-les cal complir els requisits de la pòlissa, i en algunes ocasions fer un peritatge mèdic.

onlinepharmacycheck

Diverses

Lesions per agressió, homicidis, assassinats…

En baralles i agressions, es te de posar de manifest la relació de las lesions i les seqüeles, amb l’acta penat. En algunes ocasions cal demostrar l’estat mental de la persona encausada en el moment dels fets. En homicidis, assassinat, i en altres processos judicials, es pot necessitar un peritatge per aclarir determinants punts. En separacions, assetjaments, impugnacions de testaments o donacions….; en algunes ocasions cal fer un informe mèdic.

 

A recepció i telèfon els atendrà Susagna Pont. La Dra.Cros els visitarà i els assessorarà.