Selecciona el idioma

  972227036

Medicina forense a Girona

SERVEIS

Soms un desptx dedicat a la medicina legal desde l'any 1989. He sigut Metge Forense d'Olt i Ripoll. La Medicina Legal té a veure amb tots aquells temes que poden acabar o acaben en el Jutjat: accidents de transit o laborals, invalideses, disminucions - discapactitats, incapacitacions legals, pòlisses d'assegurances i d'altres temes legals com lesions per agressiò, homicidis, assassinats, etc.

Oferim assessorament mèdic legal, peritatges y assistència a judici, sempre que el tema ho requereixi. Per fer un bon assessorament es imprescindible veure i valorar toda la documentació (mèdica, adminsitrativa i legal), visitar y explorar a la persona afectada, i si s'escau, demanar proves complementaries mèdiques.

Accidents de transit o laborals:
Una vegada produit l'accident de transit hi ha sis mesos per fer denuncia penal. Si son 'in itinere', es a dir, anant o tornat del treball son acidents de treball. Accidents laborals o de treball son aquells que es produeixen durant la jornada laboral, en el lloc de treball y fen las tasques pròpies de la feina. Tan uns con els altres, una vegada acabada la baixa, poden quedar seqüeles. Aquestes seqüeles es poden valorar i ser indemnizades.

Invalideses:
Aquelles lesiones permanets que provoquen limintacions funcionals i produeixen un dèficit de rendiment laboral superior al 33%, impedint fer les tasques habituals de la feina, inhabilitant per qualsevol feina o aquelles que fan ser dependent de una 3ª persona per les activitats més bàsiques de la vida diària. En tots aquests casos, l'Institut Nacional de la Seguridad Social reconeix una invalidesa.

  • Gabinete Médico Doctora Cros Documento
  • Gabinete Médico Doctora Cros Sala
  • Gabinete Médico Doctora Cros Sillas

Disminucions - discapacitats:
Aquelles lesions permanents que provoquen limitacions funcionals com a persona, sense tenir en compte la feina que un fa, quan provoquen un dèficit superior al 33% la Generalitat de Catalunya reconeix una discapacitat.

Incapacitaciones legals:
Quan hi han unes lesions permanents que afecten al judici i el raonament de la persona, comportant una supervisió o depèndencia de tercera persona es pot tramitar una incapacitació legal i nombrar un tutor. Per portar a terme els tràmits judicials, es necessari un peritage mèdic.

Pòlisses d'assegurances:
Moltes vegades es tenen concertades pòlisses d'assegurances de vida o de incapacitat, que tenen unes condicions establertes en la pòlissa. Per cobrar-les cal complir els requisits de la pòlissa i, en algunes ocasiones, fer un peritage mèdic.

Diverses lesions per agressiò, homicidis, assassints, etc.:
En barreles i agressions, es te de posar de manifest la relació de las lesions i les seqüeles, amb l'acta penat. En algunes ocasions cal demostrar l'estat mental de la persona encausada en el momento dels fets. En homocidis, assassinnat i en altres processos judicials, es por necessitar un peritatge per aclair determinants punts. En separacions, assetjaments, impugnacions de testaments o donacions, etc.. En algunes ocasions cal fer un informe mèdic.

Som un gabinet mèdic especialitzat en medicina legal.

© 2021 Gabinete Médico Doctora Cros Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital